به داعش پروران

به داعش پروران باد صبا از ما رسان پیغام آخر را
اگر عاقل شدید و قصد دفع فتنه را از این جهان دارید
اگر خواهید برد از بین داعش را
شما باید دل از عشق شرارت در عراق و شام بردارید
چو می دانید ایران جز برای دفع شر از خود نمی جنگد
بباید حرمتش دارید ، ایران را نیازارید
اسد با رای مردم باز بر مسند شده ابقا
بباید حرمت آرای مردم را نگه دارید
شجاعت های اقوام عراق و شام با همراهی ارتش و حزب الله
زبون کَردست داعش را ، شما دست از حمایت از شرور شام بردارید
اگر اینسان عمل کردید ،پیروزی بر داعش بود حتمی
وگرنه تا ابد از ظلم خود مصلوب بر دارید
بردارید  دست از ظلم بردارید
ودست از این حمایت های بی حد
از رژیم غاصب خاک فلسطین نیز بردارید
 بگذارید دنیا یک زمان عاری شود از جنگ
 بگذارید بگذارید بگذارید
بگذارید بگذارید
بگذارید .
/ 0 نظر / 41 بازدید