انتظار فرج از نیمه خرداد

 سالها می گذرد خفته ای، ای پیر به خاک

لیک افکار تو سرچشمه بیداری هاست

وآن حوادث که تو گفتی ،جریان یافته است

انقلابی به جهان ضد ستمکاری هاست

ضد حکّام ستم خلق به پا خاسته اند

قصدشان دفع ستمکاری درباری هاست

انتظار فرج از نیمه خردادت بود

انتظاریست کزان سینه پر از شادی هاست

می رسد مهدی موعود یقیناً از راه

کعبه از بهر قدومش به خودآرایی هاست

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
امير

در انتظار شما اي سرور عالميان مهدي(عج) موعود هستيم

مداد

در لیله الرغائب دعای زمین تا صبح دعای فرج را زمزمه می کند.

مهدی فر زه

خونخواه و دادخواه برآید امام ما با صبری از علی ؛ که ز ایوب برتراست فتح الفتوح عدل؛ به گیتی؛ مثل شود آن محشر عدالت؛ حقا که محشر است مهدی فرزه (میم . مژده رسان)