به یاد صبر علی(ع) درحفاظت ازاسلام

 

بنام خدا

 

برادران مسلمان درنگ باید کرد

حذر ز فتنه وآشوب و جنگ باید کرد

ز هر طرف که شود کشته سود امریکاست

زاتّحاد به کامش شرنگ باید کرد

گراعتراض به آراست، داد، باید خواست

برای پاسخ آن هم درنگ باید کرد

دوام ملک  به قانون و داد ، می باشد

به چشم ناقض قانون خدنگ باید کرد

چودرصفوف شما جای می کند دشمن

ز ترک صف کشی اش عرصه تنگ باید کرد

به یاد صبر علی(ع) درحفاظت ازاسلام

به چاه ،آه، از این قلب تنگ باید کرد

/ 0 نظر / 18 بازدید