غزّه=کربلا

غزّه امروزاست قربانگاه عشق

کشته قومی گشته بر درگاه عشق

عشق آزادی، وطن خواهی، خدا

عشق برقدسی که گشت ازما جدا

غزّه امروز است همچون کربلا

قتلگاهش پرشده ازکشته ها

شمر اولمرت است ومشعل چون حسین(ع)

عاقبت پیروزمی گردد حسین

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
محسن فولادی اردکانی

می خواست که آب آبروی اش ببرد یک مرد رسید آبرو داری کرد خلقی همه در عجب که او کیست دگر در معرکه ی جنون عجب کاری کرد او آب نخورد ، روزه بود انگار او با خون دو چشم خویش افطاری کرد مانند علی نبرد می کرد آن یل مانند خدا حسین را یاری کرد الله زمین کربلا عباس است ساقی سر ذوق بود و جباری کرد