خبرآمد خبری درراه است

 

 

بنام خدا

 

 

با تبریک روزملی فن آوری هسته ای به دانشمندان عزیزو آرزوی گامهای بلندتر در راه استقلال شعر زیرکه در بیستم فروردین سروده شده با عذرخواهی ازتاخیرتقدیم می گردد.

 (خبرآمد خبری درراه است)*

 زین خبر حاصل دشمن آه است

عهد سوزاندن نفت آخرشد

برق  پاک اتمی درراه است

دوره سلطه غرب آخرشد

 شرق بر قدرت خود آگاه است

همت عالی ابنای وطن

در شب تیره چراغ راه است

غرب خواهد بشود سد مسیر

زور و تحریم ورا همراه  است

ما وتسلیم شدن فرض محال   

 حافظ ملت ما الله است

 همه آماده ی از بهر دفاع

ملت ما همه حزب الله است

*با درود به روان مرحوم آقاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
صادق

اشعارتان مملو از تعهد/ صداقت و مردانگی است. به امید سرافرازی ایران عزیز در همه عرصه ها. برایتان از خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون دارم.