او خواهد آمد

بنام خدا
او خواهد آمد تاجهان گردد پر از داد
زینسان که گردیده است اینک پر ز بیداد
او خواهد آمد هر دل غمگین شود شاد
گردد جهان از بند استکبار آزاد
او خواهد آمد تیغ حیدر(ع) در کف او
بهتر ز یاران پیمبر(ص) در صف او
او خواهد آمد هست عیسی(س) در صف او
خضر(س) نبی هم پایکوبان از دف او
او خواهد آمد تا عدالت گستراند
خلق جهان را از جهالت وارهاند
او خواهد آمد رهبری سازد جهان را
بر پا نماید دولت مستضعفان را
بر پا نماید در جهان دین خدا را
یارب نما لایق به سربازیش ما را
                                                      
                          
/ 0 نظر / 5 بازدید