به مناسبت روز گفت و گوی تمدن ها

                            بنام خدا

امروز سال روز گفت و گوی تمدن ها ست .ضمن آرزوی سلامتی برای حجت الاسلام خاتمی بنیان گذار این گفتمان

وآرزوی جلوگیری ازجنگ تمدنها شعر زیر را که مربوط به زمانی است که بوش برای اولین بار احتمال حمله به ایران را مطرح کرد تقدیم میشود.

 

 

 

 

ای بوش بیا به حرف من ده گوش

 

ازیاوه ببند لب نشین خاموش

 

ما بانی صحبت تمدنها

 

نام تروریست کی سزد مارا

 

ما از تروریست سخت بیزاریم

 

ما داغ دوصد ترور به جان داریم

 

هفتادودوتن زحزب جمهوری

 

با با هنر و رئیس جمهوری

 

بگرفت ترور ز ما به نا مردی

 

آن روز برای ماچه می کردی

 

دادی  تو پناه جمله آنها را

 

تا ضربه زنند بار دیگرمارا

 

ما حامی ملت فلسطینیم

 

ما دشمنِ دشمنِ فلسطینیم

 

توسخت اسیر دست شارونی

 

تومجری طرح های صهیونی

 

برگو تروریست تر ز شارون کیست

 

ازاوتروریست تر به گردون نیست

 

اوقاتل ملت فلسطین است

 

ما ضد وئیم جرم ما این است

 

گفتی سرحمله به ما داری

 

بسم ا... اگرکه مدعا داری

 

این ملک خدای خویش را دارد

 

کزهر دد و دشمنش امان دارد

 

این خانه هزار پاسبان دارد

 

قدری علنی بسی نهان دارد

 

دیدی به طبس توجلوه ای زآنرا

 

دیدی به طبس تو خشم یزدان را

 

طوفان سپر بلای ایران شد

 

وآن توطئه دفن دربیابان شد

 

این خاک کنام شیرمردان است

 

کفتار زبون فراری از آن است

 

هرکودک ما حسین فهمیده است

 

درس شرف از حسین ، فهمیده است

 

درتفرقه ما چو پنج انگشتیم

 

اما به دهان دشمنان چون مشتیم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید