ای قدس ای شهر خدا آزاد میخواهم تو را

ای قدس ای شهر خدا آزاد میخواهم تو را

 معراج گاه مصطفی آزاد میخواهم تو را

ای قبله گاه اولین بهر رسول آخرین

از سلطه صهیونیان آزاد میخواهم تو را

 موسی خجل زین قوم دون عیسی دلش لبریز خون

یعقوب هر دم از خدا آزاد میخواهد تو را

 باشد سلیمان دل غمین ،در دست خود دارد نگین

هر دم ز رب العالمین آزاد میخواهد تو را

 تو شهر یک امت نه ای،مخصوص صهیون نیستی

اهل کتاب و اهل دین آزاد میخواهد تو را

جمعه، 28 مهر، 1385

/ 0 نظر / 5 بازدید