گرامیداشت سالگرد نبر د22 روزه غزه و اعتراض به ساخت دیوار فولادی توسط مصر

بنام خدا

 

سالی گذشت و غزّه بود باز در حصار

بستنذ راه قوت وغذا ، آب ، بر حصار

ناصر برای قدس بسی اهتمام داشت

حسنی مبارک است چرا حامی حصار

دیوار میکشد مباد که از سوی مردمش

قوت و غذا و سوخت فرستند در حصار

با غاصبان قدس مماشات میکند

او را چه غم که کشته شود دوست در حصار

روبه ز ترس  شیر نه در خواب راحت است

توفنده است شیر گرفتار در حصار

از ترس شیر زوزه کشد روز و شب شغال

ترسد که شیر نقب زند زیر هر حصار

خورشید غاصبان به خدا میکند غروب

روزی که شیر گام بر آرد از این حصار

ان تنصروا شنیده چو کوهند استوار

ان جاهدوا شنیده به رزمند در حصار

یارب رسان تو مهدی زهرا(عج)ز راه لطف

بر دارد از میان در  و دیوار  هر حصار

 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸