ما ز فردوی* قم نمی گذریم

                              به نام خدا

 گر بهشت برین به ما بخشند

ما ز فردوی* قم نمی گذریم

اهل گفتار و منطق وعقلیم

لیک از حق خود نمی گذریم

ما ز بمب اتم بری هستیم

از انرژی آن نمی گذریم

سوخت را ساختیم در تحریم

از نگهداریش نمی گذریم

گرجهنّم کنند ایران را

ساده از ظلمشان نمی گذریم

همچو ققنوس باز برخیزیم

تا نگیریم حق نمی گذریم

جای امنی برای دشمن نیست

همچو طوفان و برق درگذریم

هرکجایش منافعی باشد

منهدم کرده زود می گذریم

منتظر بر ظهور مولاییم

در طریق وصال می گذریم

 

*(فردو ، برگرفته از کلمه فردوس به معنی بهشت است.)

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
تگ ها : فردو ، بمب اتم ، تحریم