پر رای باد بیست و دو خرداد

بنام خدا

من رای میدهم

تو رای میدهی

او رای می دهد

ما رای می دهیم

هر کس که رای بیشتر آورد

اومی شود ریاست جمهور

دست خدای همره او باشد

در راه کسب رای

تبلیغ خویشتن،آری

تخریب دیگران، هرگز

پر رای باد  بیست و دو خرداد

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸