زمان ظفر

                        
                                               بنام خدا
 
المنّه لله که زمان ظفر آمد                                با همّت مردان خدا جنگ سر آمد
آن لشکر مغرور ستمکاره صهیون                    مقهور سپاهی همه اهل خطر آمد
گفتم به²حسن² کین همه اعجاز کجا بود             فرمود ز تمرین و دعای سحر آمد
گفتم که فلسطین چه شود ،گفت قریب است ،        کز همّت یاران شب تارش سحر آمد
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
تگ ها :