شعب ابیطالب = غزّه

چون شعب ابیطالب امروز بود غزّه

پیروز شود اسلام زین نقطه به دشمنها

نه قوت و غذا اینجاست نه برق نه دارویی

ای شیخ عرب تا کی لبخند به دشمنها

مانند حسین(ع) اینجا هیهات* به لب دارند

آماده ی پیکارند با جمله ی دشمنها

پیروزیشان حتمی است با یاری حق آری

هر چند بود قدرت در جبهه ی دشمنها

پیر و زن و کودک نیز آماده ی پیکارند

باشد همه جا سنگرهم خانه و گلشن ها

با خصم بگو آید با پای خودش در بند

سجّیل و ابابیل است این سنگ و فلاخن ها

پیروزی درلبنان تکرارشود اینجا

پیروزی حزب الله حتمی ست به دشمنها

* هیهات منا الذّله

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ دی ۱۳۸٧