رمز قانا

رمز قانا
قتل انسان‌ها ندارد افتخار 

قتل انسان‌ها نيارد ايمني  
قتل انسان‌ها نياز اهرمن  

   قلب انسان‌ها نياز ايمني      

قلب انسانها اگر آري به كف

 ميتواني دست يابي بر هدف  

     راي انسانها چو آيد در حساب   

    صلح و آرامش در آيد از صدف                                    

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٥
تگ ها :