شصت سال

بنام خدا

شصت سال است فلسطین شده اشغال به زور

شصت سال است فلسطینیست ازخانه به دور

شصت سال است جهانی شده گنگ و کر وکور

سازمان ملل از ترس شده تابع زور

شصت سال است که موسی دل پر خون دارد

غصه از فرقه ی افراطی صهیون دارد

شصت سال است که عیسی دل خونین دارد

ناله زین فرقه ی بی منطق وآیین دارد

شصت سال است محمّد به زمین می نگرد

که چه بر امّتش از تفرقه ها می گذرد

اهل هفتاد و دو ملت شده با هم در جنگ

دشمن از تفرقه پیروز شده در هر جنگ

ترک این تفرقه ها باید با حبل الله

همه باید صف واحد شده در حزب الله

راه پیروزی ما هست جهاد فی الله

شاهد ماست بر این فتح کنون حزب الله

عاقبت  می شود آزاد فلسطین آری

میشود خاک فلسطین ز اجانب عاری

گرچه در پیش بود راه بسی دشواری

دفع این این فتنه یقین است میسّر آری

 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٧