شیخ عیسی قاسم

 

شیخ عیسی که مرد میدان است
خواستار نجات انسان است
حکم دادند نیست بحرینی
گر نه او ،گو که کیست بحرینی
اهل بحرینِ پادشاهی نیست
چون موید بر این سیاهی نیست
زادگاهش چو خاک بحرین است
گوهر تابناک بحرین است
خلق بحرین یاور عیسی
شاه ،فرعون ،او بُود موسی
با زبان تا کنون زده فریاد
خلق بحرین ضد استبداد
کاخ فرعون می شود تسخیر
برنگردد اگر از این تقصیر.
حسین نبی زاده اردکانی
 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ تیر ۱۳٩٥