رمضان

رمضان می رسد از راه مهیا گردیم
بهرمهمانی الّله ، بیا برگردیم
کوله باری ز گنه حاصل عمری بر دوش
توبه سازیم از آن راه ،بیا برگردیم
ظنّ بد برده به یاران زده تهمت بر خلق
معذرت خواسته با آه ، بیا برگردیم
بهر یکروزه ی دنیا ره عقبی زده ایم
گیر کردیم در این چاه ،بیا برگردیم
هست شیطان لعین در پی گمراهی ما
گاه با چهره ی چون ماه ،بیا برگردیم
گر چه آدم گنهی کرد و برون شد ز بهشت
بهر بر گشت در این ماه ،بیا برگردیم
انتظار فرج منجی عالم داریم
بهر سربازی آن شاه،بیا برگردیم.
حسین نبی زاده اردکانی خرداد ماه ۱۳۹۵

 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٥