روز بعد از انتخابات

روز بعد از انتخابات است ، یارب کن نظر
تا رقیبان یار هم باشند دور از قیل و قال
فکر خدمت بر وطن باشند قدر وسع خویش
چشم پوشند از خطای هم چو رب متعال
وعده های خویش را سازند نصب العین خویش
بهر خدمت چون ز مردم یافتند اینک مجال
چون به مجلس در شدند اول ببوسندش زمین
یا علی گویان بسان پوریا در جمله حال
در قبال دشمنان همچون دماوند استوار
مقتدر با دشمنان با دوستان در اعتدال
بار الها یارشان شو یاور مردم شوند
حال مردم رو به بهبودی بیابد انتقال.
حسین نبی زاده اردکانی

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ۱۳٩٤