فرجام برجام

 

هزار شکر که برجام شد نکوفرجام
و دیو جنگ شد ار راه گفت و گو در دام
جهان ز بمب اتم بیم داشت،ما هم نیز
به حذف بمب اتم از جهان کنیم ابرام
ظریف بود و حریفی خشن چو سنگ به راه
بسان چشمه ی جوشان گذشت از آن آرام*
به حفظ حقِّ مسلم رسید با تکریم
رها شدیم ز تحریم با بهین اقدام
درود ما به شهیدان اعتلای وطن
شهید عرصه ی علم و دفاع در هر گام
کنون زمانه ی سرعت برای آبادیست
به اعتلای وطن بیشتر کنیم اقدام
پیام ما به جهان این بُوَد ،نگاه کنید
ز حل مسئله ی ما رسد چنین الهام
سخن به جای گلوله چو در میان آید
نهد به غارت و کشتار نقطه ی اتمام.

*شعر چشمه و سنگ ملک الشعرای بهار
حسین نبی زاده اردکانی
 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤