شهید سمیر قنطار

سالها در بند کفتاران چو شیر شرزه بود

هیبتش در بند خواب از چشم دشمن می ربود

همّت مردان حزب الله از بندش رهاند

غیرت مردانه اش او را به میدانها کشاند

در مصاف خصم یک دم از خطر رخ بر نتفت

با شهامت عاقبت بر آرزویش دست یافت

خون او شد متصل بر خون گلگون حسین(ع)

کاخ صهیون می شود ویرانه از خون حسین(ع)

آی کفتاران اگر قنطار در خون آرمید

بودتان نابود می گردد ز یاران شهید.

حسین نبی زاده اردکانی

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤