ای قوم در این عزا بگریید

ای قوم در این عزا بگریید
بر کشته ی کربلا بگریید
از بعد حسین و خاندانش
بر حادثه ی منا بگریید
بر کشته ی راه رمی شیطان
بر امت مصطفی بگریید
از ظلم سعود بی کفایت
بر مروه و بر صفا بگریید
بر غزه ی در حصار ،محصور
بر کودک بی غذا بگریید
بر قدس اسیر دست صهیون
بر قبله ی ابتدا بگریید
بر معبر مصطفی به معراج
در پنجه ی اشقیا بگریید
تا قدس شریف با شرارت
از ما نشود جدا بگریید
بر شام و یمن ، عراق ویران
از داعش پرجفا بگریید
این گریه نماد اعتراض است
این گریه بود روا بگریید
آماده ی انتفام باشید
تا حکم رسد به پا، بگریید

حسین نبی زاده اردکانی
 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤