پیام آیلان کردی

  

در خانه ماندن جنگ کردن با شهامت

بر دشمنان پیروز گشتن یا شهادت

بهتر بود تا سوی دشمن رو نمودن

در کمپ دشمن زندگانی با حقارت.

******

پدر جانم به کوبانی شود کوباند دشمن را

فرار از شهر کوبانی چنینش عاقبت باشد

به جایی می روی کانجا بود آبشخور دشمن

اگر سالم رسی آنجا حقارت حاصلت باشد.

******

یارب این دریای موّاجت چنین قاتل مباد

پیکر بی جان کودک هاش بر ساحل مباد

کرد کوبانی دلاور مرد میدان نبرد

بعد از این بر دشمنش امّید بی حاصل مباد.

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤