نار دوزخ حرام بر طفل است

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgQZuCYjVLUqeW1h5d90R8iKRWJ5a0G6qHypO6NUOtnPXzIFG_

دستیاران مالک دوزخ                 در فلسطین بهشت سوزاندند

خانه و خانواده را با هم               پیروان کنشت سوزاندند

بی گنه طفل شیرخواری را           مردم بدسرشت سوزاندند

نار دوزخ حرام بر طفل است        لیک این قوم زشت سوزاندند

گفت مالک ز من نیند این قوم         که دلم را شگفت سوزاندند

من بسوزانم این جماعت را           دل اهل بهشت سوزاندند                    

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤