عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

"عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا"
صلح آمد و عدوان شد تا باد چنین بادا
با بحث و جدل تثبیت آن حق ِّ مسلّم شد
حل مشکل ایران شد تا باد چنین بادا
شد یار ظریف ما با شش نفری در بحث
او فاتح میدان شد تا باد چنین بادا
صد شکر که با عزّت این غائله پایان یافت
با یاد شهیدان شد تا باد چنین بادا
شادند همه عالم جزدشمن صهیونی
زین واقعه نالان شد تا باد چنین بادا
دوران شکوفایی است با یاری حق زین پس
آثار نمایان شد تا باد چنین بادا

 

 

 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤