شب قدر و روز قدس و مذاکرات وین

در شب قدر خدایا تو چنان کن تقدیر
که نماند اثر از کفر و نفاق و تکفیر
به حقِ خون سر حضرت مولا مَطَلب
بار دیگر بشود زاده ی ملجم تکثیر
باراِلها مَطَلب تحتِ لوایت داعش
مال و ناموس خلایق بِبَرد با تکبیر
باراِلها تو بفهمان به مسلمانان ،که
کشت و کشتار نمایند ز هم با هر تیر
تیر را دشمنشان داده به کف تا برهد
خودش از خشم مسلمانان ،با این تدبیر
روز قدس است به یاد از بَرِ آن پیر که گفت
قدس در بند بُوَد این بُوَد از ما تقصیر
قدس آزاد شود گر که به هم پیوندیم
این سخن ماند به جا از بَرِ آن بُرنا پیر
باراِلها به حقِ فاتحِ خیبر فرما
حکم آزادی قدس از کف صهیون،تحریر
باراِلها مددی کن که بگیرد ایران
در وین حقّ و حقوق وطنم،بی تحقیر
باراِلها فرج حجّت خود را برسان
به خداوندی خود،کم بنما از تأخیر

 
 

 

 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤