نگاه چپ

هر کس به سوی کشور ما چپ کند نگاه
چشمش ز برق غیرت خود کور می کنیم
زان پیشترکه قصد تعرّض به ما کنند
در خاکشان روانه ی در گور می کنیم

فرموده ی خداست اَاِعِدّوا لَهُم و ما
اسباب اقتدار وطن جور می کنیم
 امن است مرزهای وطن زِاقتدار ما
ما روز دشمنان شب دیجور می کنیم
در انتظار مصلح کل تا دم وفات
سستی و ضعف از خودمان  دور می کنیم
ما در صفوف منتظرانش ز کار خویش
ایجاد عزّت و شعف و شور می کنیم

 

 

 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤