اتفاق مسلمین

یامحمّد رحمة لِلعالمین
رفته بین از کف وفاق مسلمین
جای شادی سینه مالامال غم
باشد اینک از شقاق مسلمین
مسلمین با یکدگر در حال جنگ
شاد دشمن ز انشقاق مسلمین
دشمن خون خوار صهیونی به زور
جا گرفته در رواق مسلمین
بر یمن بر غزّه بنگر خصم دون
بسته راه ارتزاق مسلمین
قدرت اسلام رفته در محاق
راه وحدت شد زقاق مسلمین
روز مبعث خواه از درگاه حق
ختم گردد افتراق مسلمین
حول حبل الله گرد آیند زود
باز بینیم اتفاق مسلمین

 

 

 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤