خوشه های خشم

خوشه ی خشم مردمان یمن

شده از بمب خوشه ای افزون

خوشه ی خشم چون شود خرمن

شیخ سلمان شوی ز تخت نگون

     *****

دیده بان حقوق بعض بشر

که فرو بسته دیده و شده کر

چون زدی بمب خوشه ای دیگر

گر نبیند ،بتر بود از خر  !!!

     *****

گر اسد بمب خوشه ای می زد

غرب می گفت: وا حقوق بشر !

این زمان در قبال آل سعود

بهر تأیید می کند عرعر !!!!


 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤