نار نیران

                      نار ِنیران

ملک سلمان چسان هستی مسلمان

که اینسان می کشی از اهل ایمان

یمن را کرده ای ویرانه ای که

 نه آب و برق آنجا مانده ،نه نان

ولی جرات نداری پاگذاری

چو روباهی میان جمع شیران

نهاده سر به راه حفظ کشور

که از نسل اویسند این دلیران

نمی گردند تسلیم تو هرگز

به یاری خدای حیِّ سبحان

تو را یارند خونخواران عالم

ز اعمال تو خرسندند و شادان

ز رفتار تو بیزار است هرجا

بود آزاده ای از نسل انسان

تو خواهی مرد و با این زشت اعمال

مقیمی تا ابد در نار ِنیران


 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤