داغ دار زهرائیم

داغ دار زهرائیم ما به آخر اسفند
هم چنین پس از چندی زابتدای فروردین
در عراق و در شامات ظالمانه در جنگ است
ناخدای استبداد با خدای فروردین
می شود یقین پیروز لشکر خدا امروز
چون بود سلیمانی ناخدای فروردین
رودها شده کم آب،بیم قحطی آب است
گو بیاورد ابری بادهای فروردین
یا مدبرالامر و یا محول الاحوال
دردها نما درمان با شفای فروردین
ای خدا نما تعجیل در ظهور آن منجی
گسترد عدالت را پا به پای فروردین


 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤