شیخ الوفاق

علی سلمان که شیخ الوفاق است

اسیر بند آل النفاق است

رها باید شود از بند فوری

که دنیا را بر این امر اتفاق است

**********

کرد شیخ وفاق را در بند

شیخ اهل نفاق روزی چند

باید از بند سازدش آزاد

چون جهان با وفاق زد پیوند

**********

شاه بحرین نیست اهل وفاق

نوکر اجنبیست اهل نفاق

ندهد گر به حرف مردم گوش

می شود محو نامش از آفاق

 


 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳