تام و جری

عمو سام ،تام است و داعش جری                         که خوانند از بهر هم کُرکُری

نه راضی به کشتار این است آن                           هدف ضربه بر مسلمین در جهان

ز تام و جری خانه ویران شود                             اگر صاحب خانه حیران شود

اگر صاحب خانه هشیار شد                                به تام و جری کار دشوار شد

کنون گشته بیدار شام وعراق                               رها کرده ملت ره افتراق

به حکم مراجع برای جهاد                                  شود محو داعش ز کل بلاد                    


 

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳