تیغ و حلقوم

تیغ و حلقوم

کاش می شد نبرد تیغ دگرحلقومی                   کاش می شد بشریت شود از شر آزاد

کاش می شد  نکند ناز دگر معشوقی               کاش می شد نخورد تیشه به فرق فرهاد

کاش می شد که جهان عاری از جنگ شود       برود ظلم و ستم ، محو شود استبداد

کاش می شد که ببارد به زمین ابر کرم           بشود دشت و دمن ، کوه و بیابان آباد

می شود ، کاش بمانیم و ببینیم  که یار           کرده با لطف خدا،دولت حق را ایجاد

همرهش حضرت عیسای مسیح آمده است       می کند در ره اجرای عدالت امداد

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۳