ظریفا

ظریفا با جهان باید تعامل                     نشاید در تعامل ها تغافل
غنی سازی بود حق مسلّم                     به حفظ آن نمی باید تساهل
به فکر عزّت ایران زمین باش              بیافزا اقتدارش را تکامل
به کام دشمنان زهر هلاهل                   به کام دوستان با صفا مُل
مُلی کز او رسد گردن فرازی               نیارد ذره ای سستی ، تجاهل
ظریفا ملت ایران تو را یار                 بکن مردانه با دنیا تعامل
29/11/1392
 
 
 
 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها : ظریف ، حق مسلم ، ایران