شامِ شام، امروز باید روز گردد با نشست

در ژنو ما را نمی خواهند ما را باک نیست
جای ما در بین جمعی فاسد و سفّاک نیست
قصد ما اصلاح بین مسلمین در عالم است
باب طبع عده ای تکفیری هتّاک نیست
شام را خواهند، از ما گوبه ایشان ای صبا
شام جای مار بر دوشان چون ضحّاک نیست
((سوریا الله حامیها)) بود قول اسد
پرچم نصرٌ مِنَ الله یک زمان بر خاک نیست
می شود پیروز ارتش بر همه تکفیریان
دشمنش بیرونی است و ریشه اش در خاک نیست
از بسیج مردم سوری علیه دشمنان
جای امنی بهر دشمن زیر این افلاک نیست
شامِ شام، امروز باید روز گردد با نشست
شاد از این جنگ جز صهیونی ناپاک نیست

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢