هماره نیست جهان زیر گام های شما

یک روزنامه انگلیسی :(به نقل از تابناک:)
غرب تا دو هفته دیگر به سوریه حمله می‌کند.
 
زمانه قرعه ی نکبت زند بنام شما

اگر به شام رسد ننگ گام های شما

 به نام مردم شامی ، به کام دشمن شام

اگر مداخله سازند ناوهای شما

به شام تیره گرفتار می شوید به شام

که نیست در پی آن صبحدم برای شما

بدین بهانه ی واهی که خود علم کردید

به باتلاق بماند دو دست و پای شما

ازاین جماعت پست جگر خور جانی

دلیل چیست حمایت کند سنای شما ؟

دم از حقوق بشر می زنید و می بندید

دو چشم خویش بر او، کوست آشنای شما

زمان زمانه ی بیداری است و می بینید

هماره نیست جهان زیر گام های شما

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢