آزادگان به دامن میهن خوش آمدید

آزادگان به دامن میهن خوش آمدید             ای سروها به ساحت گلشن خوش آمدید

ای در فراق روی شما  بستگانتان             پنهان نموده زاری و شیون خوش آمدید

 ای در نبرد کوچک دشوار،سرفراز          بهر نبرد نفس ملوّن خوش آمدید  

این نفس سرکش است عدوی بزرگ ما       بهر نبرد ،همچو تهمتن خوش آمدید        

لطف خدای یار شما باد در مسیر        ای رسته از اسارت دشمن خوش آمدید

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢