غنی سازی از کف نخواهیم داد

 

 

 به آرای بالای ایران زمین 

به عزم دلیران این سرزمین

به خون شهیدان این مرزوبوم 

که بستند ره را برآن خصم شوم

به خون دل مادران شهید

به داغ دل همسران شهید

به اشک شبانگاه فرزندشان

که جزعکس،نادیده،زیشان،نشان

به صبرپدر ها به سوگ پسر

به اشک پسر ها به سوگ پدر

به رستم به آرش به فهمیده ها

به همت به چمران،خدا دیده ها

به نام حسین و ابوالفضل او

بنام علی هم برآن عدل او

به نام محمد(ص( رسول خدا

که کردند امروز بروی جفا

به زهرای مظلومه و ضرب در

به مهدی بر آن قائم منتظر

به قرآن به یزدان به ایمان قسم

به مهد دلیران ایران قسم

غنی سازی از کف نخواهیم داد

که تا دق کند بوش ام الفساد

هیهات من الذلّه

 

محرم ۱۳۸۴
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦
تگ ها : غنی سازی