پیغام صلابت و نجابت

امروز عقابهای سوری

از گنبد آهنین گذشتند

پیغام صلابت و نجابت

بر صفحه ی کاغذی نوشتند

کردند پیام خویش را پخش

سالم به کنام باز گشتند

افتاده به خصم لرزه امروز

تحقیر از این پیام گشتند

پیغام ز بمب بود بدتر

تهدید به انتقام گشتند

محتوم بود شکست غاصب

برلوح ازل چنین نوشتند

ما منتظریم تا ببینیم

رفتند ز قدس و بر نگشتند

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱