غزّه ای کار شیر مردان کرد

 

گنبد آهنین دشمن را

عزم مردان غزّه ویران کرد

گوسفندان که در چرا بودند

غزّه ای کار شیر مردان کرد

خانه ی عنکبوتی صهیون

سست باشد اساس وبنیادش

قدس از ماست، گر چه در بند است

می نماییم زود  آزادش

عرض تبریک برمسلمانان

روز پیروزی دلیران است

رمز پیروزی مسلمانان

پایداری به راه ایمان است

به شهیدان این نبرد قسم

کودکان و زنان و مردانش

که فلسطین شود رها از بند

با جهاد دلیر مردانش

همه ادیان در این مکان چون قبل

می توانند زندگی بکنند

فارغ از حیله های صهیونی

به خداوند بندگی بکنند

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱