شرمتان باد ای خداوندان قدرت بس کنید

ای شیاطین خبیث بذر کین در آستین

بس کنید از دشمنی با این رسول راستین

بذر کین بار آورد صد فتنه بی شک بس کنید

زان که می دانید بد کردید اینک بس کنید

بر رسولان خدا فرهنگهای مختلف

از چه می تازید با آهنگ های مختلف

قصدتان باشد نبرد بین ادیان، بس کنید

خوب فهمیدند این را اهل ایمان بس کنید

وحدت ادیان به پا گردیده از کار شما

می شود داری که پا کردید خود، دار شما

دست ها از دستتان سوی خدا شد بس کنید

کفر و ایمان این زمان از هم جدا شد بس کنید

حفظ اسرائیل باشد اصل مقصود شما

چشم دنیا گشت اشک آلود از دود شما

عنکبوتی خانه ای دارید آتش بس کنید

ورنه می سوزید از گرمای آتش، بس  کنید

با مشیری می زنم فریاد بعد از سالها

 با چنین شعری که که جا ماندست از او در یادها

((شرمتان باد ای خداوندان قدرت بس کنید

بس کنید از این همه ظلم و قساوت بس کنید))

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱