توشیح:(جنبش غیر متعهد ها)

جان انسان ها بود با احترام

فارغ از رنگ و زبان ، دین و مرام

نیست جایز،کرد عالم را پریش

از برای اقتدار قوم خویش

باید از ظلم وجنایت دور بود

شب چراغی در شب دیجور بود

شرم باید داشت از خودکامگی

بر در ارباب قدرت بندگی

غصب محکوم است حتی یک وجب

از دیار دیگران با هر سبب

یاری مظلوم نصب العین ماست

شادی مغموم ما را ادعاست

راه ما ایجاد صلحی پایدار

دوری از جنگ و نزاع و کارزار

می شود با صلح زیبا زندگی

جنگ باشد مایه شرمندگی

ترس از جنگ دو قطب اقتدار

جنبش ما را نموده بر قرار

عدل را خواهیم در عالم به پا

عالمی خواهیم دور از جنگ ها

همّت ما وحدت ضد ستم

بستن دروازه های جنگ وغم

دوستان صلح با ما همنوا

از تمام قوم ها و تیره ها

هر کجا شخصی بود خواهان داد

ما به او دست کمک خواهیم داد

اوّل ابیات را با هم بخوان

می شود نام گروه خوبمان

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱