مجلس مولود اسفند

آتش بیفروزیم در این ماه اسفند

خوشبو نماییمش به بوی عود و اسفند

صندوق آرا هست آتشدان ملّت

هر برگ رای ما بود چون عود و اسفند

از چشم زخم بد کند ایمن وطن را

پر رای بادا جمعه ی موعود اسفند

طرفی نبندد دشمن از تهدید وتحریم

با اقتدار مجلس مولود اسفند

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
تگ ها : مجلس