ریشه ی صهیونیزم را بکنیم

ای رجب اردوغان دمی با خویش

بنشین ،فکر کن ، نگردی کیش

تو که از کرد های کشور خویش

می کشی بی هراس و بی تشویش

از چه رو گیر داده ای به اسد

بهر حفظ و بقای کشور خویش؟

نوکر اجنبی نشو  ای دوست

نشود حاصل تو جز تشویش

قصه ی چار گاو را یاد آر

خوردشان شیر با فسانه ی خویش

بعد او نوبت تو خواهد شد

بشنو این پند را تو  زین درویش

کن نصیحت به شیخ عبدالله

نکشد در قطیف ملت خویش

یار ظالم شدست در بحرین

غرق خون کرده است مرفق خویش

ترک کشتار مسلمین سازد

باز گردد درون کشور خویش

و سپاهی گران پدید آریم

به فلسطین کشیم لشکر خویش

ریشه ی صهیونیزم را بکنیم

تا بیابیم  باز عزّت خویش

قدرت مسلمین فزون گردد

چون بیابیم باز وحدت خویش

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۳:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
تگ ها : اسد