فرعون مصر، نیل ،مهیّای غرق تست

فرعون مصر، نیل ،مهیّای غرق تست

تا فرصت است از در ایمان فرار کن

کردی تو اشتباه شدی یار صهیونیزم

هر چند دیر گشته ولی اعتذار کن

همراه خصم غزه نمودی تو در حصار

محصور خشم خلق ،تو فک حصار کن

تسلیم شو به خلق بده تن به دادگاه

حکمش قبول کرده به آن افتخار کن

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩