شهید بدرالدین

گشت بدرالدین شهید راه دین

در ره حفظ توان مسلمین

نام حزب اللهی او ذوالفقار

ذوالفقار حیدری در کارزار

خار چشم جمله ی صهیونیان

سد راه سلطه ی صهیونیان

او به دشمن ضربه ی بیحد زده

بر نفوذ او به هر جا سد زده

شام را بر داعشی ها کرده تار

کرده آنها را در آنجا تارومار

بود مشتاق شهادت در جهاد

جان خود در راه پیروزی نهاد

راه او پویاست چون راه عماد

راه حزب الله تا روز معاد

هست پیروزی قریب ای دوستان

می رود زاغ و زغن  زین بوستان

از حرمها دست نامحرم به دور

گشت با دست جوانان غیور

صبر زینب همره اقوامشان

هست میهن ایمن از اِقدامشان

بار الها کن نظر بر جمعشان

تا ابد بادا فروزان شمعشان

حسین نبی زاده اردکانی

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٥