مدافعان حرم


به یاد شهید مدافع حرم ابوالفضل راه چمنی :

مدافعان حرم از برای حفظ وطن
ز راه دور گرفتید راه دشمن را
به دشمنان وطن در مقرشان زده اید
مباد لوثی از ایشان حریم میهن را
کنار مرقد زینب بسان عباسید
به اقتدار گرفتید کوی و برزن را
برون کنید ز شام و عراق داعش را
تهی کنید از این قوم کوی و مسکن را
مدافعان حرم زنده کرد کار شما
به خاطرات وطن آرش و تهمتن را
در انتظار ظهورید در مصاف و نبرد
سپرده اید به الله جان و هم تن را
ز پاکدشت ابوالفضل در دفاع حرم
گرفت نام شهید شجاع میهن را
کنون به نزد خدا می کند دعا یارب
نمای صبر عطا خانواده ی من را
خدای من برسان منجی جهان تا او
تهی ز ظلم کند شهر و کوی و گلشن را
حسین نبی زاده اردکانی

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥