یارب ( عید عزا شد به منا )

یارب سببی ساز که خون از رگ خلق
بیرون نرود مگر برای اهدا
با ذبح عظیم شد رها اسماعیل
با صلح جهان بر همه ایمن فرما
ده اذن ظهور منجی عالم را
با عدل کند جهان گلستان بر ما
دردا که ز رفتار بد آل سعود
این عید سعیدِ حق،عزا شد به منا
باید زعمای مسلمین فکر کنند

تا بار دگر چنین نگردد آنجا

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤