اتفاق مسلمین

یامحمّد رحمة لِلعالمین
رفته بین از کف وفاق مسلمین
جای شادی سینه مالامال غم
باشد اینک از شقاق مسلمین
مسلمین با یکدگر در حال جنگ
شاد دشمن ز انشقاق مسلمین
دشمن خون خوار صهیونی به زور
جا گرفته در رواق مسلمین
بر یمن بر غزّه بنگر خصم دون
بسته راه ارتزاق مسلمین
قدرت اسلام رفته در محاق
راه وحدت شد زقاق مسلمین
روز مبعث خواه از درگاه حق
ختم گردد افتراق مسلمین
حول حبل الله گرد آیند زود
باز بینیم اتفاق مسلمین

 
ادامه مطلب   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤

نِمِر هرگز نخواهد مُرد

نِمِر هرگز نخواهد مُرد هر چند

کنی اعدام او را شیخ سلمان

شهیدان زنده و مرزوق هستند

بود قول خداوندی به قران

به ثارالله پیوندد چو خونش

کند ویرانه کاخ ظلم و طغیان

به بمب خوشه ای کشتار کردی

مسلمانان ! چرا ای نامسلمان؟

دلارت چشم دولت ها فروبست

زبان بستند اینک همچو حیوان

ولی چشمان مردم هست ناظر

تو را چون دیو و دَد بینند الان

تو محکومی به حکم نصِّ قران

تنازع کرده ای با اهل ایمان

تو خواهی مرد با خواری و خفت

مهیّا از برایت نارِ نیران

 
ادامه مطلب   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤

خوشه های خشم

خوشه ی خشم مردمان یمن

شده از بمب خوشه ای افزون

خوشه ی خشم چون شود خرمن

شیخ سلمان شوی ز تخت نگون

     *****

دیده بان حقوق بعض بشر

که فرو بسته دیده و شده کر

چون زدی بمب خوشه ای دیگر

گر نبیند ،بتر بود از خر  !!!

     *****

گر اسد بمب خوشه ای می زد

غرب می گفت: وا حقوق بشر !

این زمان در قبال آل سعود

بهر تأیید می کند عرعر !!!!

ادامه مطلب   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤

نار نیران

                      نار ِنیران

ملک سلمان چسان هستی مسلمان

که اینسان می کشی از اهل ایمان

یمن را کرده ای ویرانه ای که

 نه آب و برق آنجا مانده ،نه نان

ولی جرات نداری پاگذاری

چو روباهی میان جمع شیران

نهاده سر به راه حفظ کشور

که از نسل اویسند این دلیران

نمی گردند تسلیم تو هرگز

به یاری خدای حیِّ سبحان

تو را یارند خونخواران عالم

ز اعمال تو خرسندند و شادان

ز رفتار تو بیزار است هرجا

بود آزاده ای از نسل انسان

تو خواهی مرد و با این زشت اعمال

مقیمی تا ابد در نار ِنیران

ادامه مطلب   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤

ماه رجب

برشما بادا مبارک روز میلاد علی

این دعا بسیار کن تکرار در ماه رجب

کاش خفاشان خون خوار سعودی را خدا

یا هدایت یا کند بر دار در ماه رجب

ادامه مطلب   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٥:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤

روز پدر

کار می کرد در مزارع خویش                 درس می داد او به آدم ها
شیر میدان جنگ ،زاهد شب                از برای یتیم ها بابا
همسر فاطمه ، وصی رسول                بهر تکمیل دین حق ؛ مولا
روز میلاد اوست روز پدر                       تهنیت باد بر شما ، از ما

ادامه مطلب   
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٥:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤