سلام زینب کبری

سلام زینب کبری ،سلام دخت امامت

سلام اسوه ی ایمان،جهاد،صبر،شهامت

تو در حیاط مطهر چه رنجها که ندیدی

نخست داغ پیمبرو بعد غصه ی مامت

و بعد غصب خلافت و بی پناهی بابت

سپس شهادت حیدر به تیغ تیز لئامت

تو شاهد حسن و صلح انقلابی اویی

ز داغ قتل برادر،شرنگ  ریخت به کامت        

سپس خلافت بوزینه باز کافر بی دین

اساس دین خدا را ببرد سوی وخامت

گرفت بیعت با زور و زر زجمله حریفان

بجز حسین(ع) که خود داشت از خدای زعامت

مدینه را به سوی مکه ترک کرد که شاید

کنارخانه ی رحمان کند به صلح اقامت

چو دید نیست امان در کنار خانه رحمان

به کوفه گشت روان چون رسیده بود علامت

هزار نامه ی دعوت هزار جان به فدایت

قبول اگر نکنی ،کار ما به روز قیامت

 در این سفر همه جا یار و در کنار حسینی

عزیز قافله هستی به افتخار و فخامت

به دشت کرب وبلا حر گرفت راه شما را              

رسید لشکر دشمن  و جنگ شد به تمامت

به جنگ روی نهادند تا به فیض شهادت

رسند جمله ی یاران با وفای امامت

رسید لحظه ی آخر حسین ماند و لعینان

بگفت خواهر من با تو باد صبر و سلامت

شهید می شوم اکنون تویی وخیل اسیران

پیام ما برسان در مسیر کوفه و شامت

پیام خون شهیدان به روزگار رساندی

شکست هیمنه ی دشمن از شکوه کلامت

یزید خوار شد از خطبه های حیدری تو

تو را  فزود زمان، افتخار و جاه و کرامت

گذشت عمرتو با غم ولی هماره چو شیران

دفاع کرده ای و در امان شدست  کنامت

به شام دفن شدی تا اگر که باز یزیدی

نمود حمله به اسلام برکشی قد و قامت

 تو شمع جمع جهادی و جمع گرد حریمت

هزار گرد دلاور مرید راه و مرامت

برای حفظ حریمت همه چو عباسند

ستاده بر حرمت بهر حفظ راه و قیامت

تو ناخدای نجات ازبرای کشور شامی

به دشمنت نرسد جز شکست و ننگ وندامت

  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها : زینب ، عباس ، شام ، حیدر

ظریفا

ظریفا با جهان باید تعامل                     نشاید در تعامل ها تغافل
غنی سازی بود حق مسلّم                     به حفظ آن نمی باید تساهل
به فکر عزّت ایران زمین باش              بیافزا اقتدارش را تکامل
به کام دشمنان زهر هلاهل                   به کام دوستان با صفا مُل
مُلی کز او رسد گردن فرازی               نیارد ذره ای سستی ، تجاهل
ظریفا ملت ایران تو را یار                 بکن مردانه با دنیا تعامل
29/11/1392
 
 
 
 
  
نویسنده : حسین نبی زاده اردکانی ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
تگ ها : ظریف ، حق مسلم ، ایران